فونت پارسی

نمونه فونت

فونت فارسی

فونت بخش مهمی از پیکره وبسایت شماست بنابراین لازم است با انواع مرورگرها، سیستم عامل‌ها، گوشی‌های موبایل و … سازگار باشد و عملکرد مناسبی برای نمایش نوشته‌ها در بی‌شمار شرایط مختلف داشته باشد. لذا با بررسی صورت گرفته گروه دانش بنیان سیتی‌نت بهترین و استانداردترین فونت‌های فارسی در زیر اشاره شده است. خاطرنشان می‌شود تنها وب فونت‌ها امکان بارگذاری در محیط وب را دارند. در صورت نیاز به استفاده از فونت‌هایی غیر از آنچه که در زیر لیست شده است، نیاز به ارسال فونت از طرف شما جهت بررسی و تائید از جانب سیتی‌نت می باشد.