استخدام

بکارگیری بروزترین تکنولوژی‌ها، چالش های واقعی، برگزاری جلسات فکری متشکل از مهندسان و کارشناسان دیجیتال مارکتینگ، تنها بخشی از زندگی ما در سیتی نت است.

جای شما در تیم ما خالی است. اگر به دنبال ساخت مسیر شغلی خود در این شرکت هستید، اطلاعات و رزرومه کاری خود را به ایمیل info@citynet.com ارسال نمایید.

استخدام در سیتی نت