وبسایت تسهیلات گردشگری

ستاد ملی تسهیلات گردشگری

ستاد ملی تسهیلات گردشگری با حمایت و مشارکت بانک ملت در امر تسهیل سفر اقدام به انجام این خدمت کرده، پوشش بیش از 300 مقصد ترویج گردشگری هوشمندانه در همزیستی با کرونا با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و رونق بخشی به بیش از 13 هزار کسب و کار های مرتبط با صنعت گردشگری