آژانس مسافرتی راه سبز

آژانس مسافرتی و جهانگردی راه سبز به عنوان یکی از قدیمیترین آژانس های مسافرتی با افتتاح دفتر خود در شهر سانفرانسیسکو در سال 1975 میلادی (1353 شمسی) به نام تراول سرویس یا قالیچه پرنده کار خود را شروع کرد.