طراحی سایت آژانس مسافرتی

آژانس مسافرتی مهر سیاحت سبا

آژانس مسافرتی مهر سیاحت سبا

شركت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا(سهامي خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۲ تاسیس و تحت شماره ثبت ۳۵۶۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۳۸۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده و دفتر مركزي آن واقع در خيابان ملاصدرا، خيابان شیراز جنوبی، بن بست آقاعلیخانی شرقی، پلاك ۶ می باشد. در حال حاضر شركت مديريت مراكز اقامتي مهر سياحت سبا (سهامي خاص) از جمله شركت هاي فرعي شركت توسعه کسب و کار سبا(سهامي خاص) است.

شرکت توسعه کسب و کار سبا(سهامی خاص) طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور از محل ذخایر فنی شركت سهامی بیمه ایران با نام شرکت سرمایه گذاری پویان(سهامی عام) در دی ماه ۱۳۷۱ تاسیس و تحت شماره ثبت ۹۴۹۶۴ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۶ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران(سهامی خاص ) و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ به شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا(سهامی خاص) تغییر یافت و سپس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۹۲۸۷ مورخ ۱۳۹/۰۴/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به “توسعه کسب و کار سبا” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در حال حاضر، شركت توسعه کسب و کار سبا(سهامی خاص) از جمله شركت های فرعی شركت سهامی بیمه ایران است . مركز اصلی شركت واقع در میدان ونك خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس، پلاك ۳۳ می باشد.

بیشتر

پنهان

خدمات ارائه شده به آژانس مسافرتی مهر سیاحت سبا

پروژه های انجام شده برای آژانس مسافرتی مهر سیاحت سبا

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان آقا علی خانی شرقی، پلاک ۶، واحد ۱