آژانس مسافرتی آسمان پر‌ستاره

آژانس مسافرتی آسمان پر‌ستاره

شرکت آسمان پرستاره کیش فعالیت خود را از سال 1387 آغاز و در طول این سال ها در صنعت گردشگری خدمات بسیاری را ارائه داده و در این راستا همواره مشتری مداری را مد نظر داشته است. این شرکت دارای 130 پرسنل در واحد های مختلف اداری، مالی، فروش، پشتیبانی و بازرگانی می باشد، که با توجه به ساختار انعطاف پذیر سیستم اجرایی شرکت، مشغول به فعالیت می باشند.

بیشتر

پنهان

خدمات ارائه شده به آژانس مسافرتی آسمان پر‌ستاره

پروژه های انجام شده برای آژانس مسافرتی آسمان پر‌ستاره

جزيره کيش بازار پرديس 1، 6 ضلعي، غرفه 162