شرکت اپل که تا پیش از این به عنوان یک شرکت یک تریلیون دلاری در جایگاه با ارزشترین شرکت جهان قرار گرفته بود حال با افت شدید ارزش سهام خود نه تنها ارزشی کمتر از یک تریلیون دلار دارد بلکه جایگاه نخست خود را نیز از دست داده است.
حال مایکروسافت که بیش از یک دهه شانه به شانه شرکت اپل حرکت کرده بود، به عنوان با ارزشترین شرکت جهان در رتبه نخست قرار گرفته است.
عملکرد ساتیا نادلا به عنوان مدیر عامل این شرکت موجب رشد بخشهای نرم افزاری و همچنین خدمات ابری این شرکت و افزایش درآمد آن شده است.
در حال حاضر شرکت مایکروسافت با ارزشی ۷۵۳.۳۴ میلیارد دلاری در رتبه اول و اپل نیز با ارزشی ۷۴۹.۷۵ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار گرفته اند.