فرودگاه بین المللی پکن به بزرگ‌ترین مرکز حمل و نقل هوایی در جهان تبدیل خواهد شد.

فرودگاه بین المللی پکن

این فرودگاه در مرز استان هبی قرار دارد و در سال ۲۰۱۹ افتتاح خواهد شد. فرودگاه بین المللی پکن

هزینه ساخت فرودگاه جدید حدود ۱۲/۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است. انتظار می‌رود که با حداقل هفت باند، حدود ۱۰۰ میلیون مسافر در سال اداره شود. فرودگاه بین‌المللی پکن در شمال شرقی شهر نیز بیش از ۹۰ میلیون مسافر در سال را جابجا کرده است. فرودگاه بین المللی پکن