شرکت Watrix سیستم شناسایی جدیدی با نام Gait را معرفی کرده است. این سیستم این قابلیت را دارد که مردم را از فاصله ۵۰ متری بر اساس نحوه راه رفتن آن‌ها شناسایی کند.
نحوه کار سیستم شناسایی Gait بدین صورت است که اگر یک نفر ماسکی به صورت دارد یا در زاویه ای قرار داد که چهره اش قابل شناسایی نیست، این سیستم می‌تواند با مرور ویدئوهای پیشین آن شخص، از راه رفتن او الگوبرداری و او را شناسایی کند.