کشور آلمان با تایید بانک مرکزی اروپا، اسکناس های 0 یورویی چاپ و منتشر کرد. این اسکناس‌ها صرفا جهت به یادگار برده شدن توسط توریست‌ها طراحی و چاپ شده است، اما به قیمت 2.5 یورو فروخته می‌شود.