متن فارسی به همراه کلمات english برای پیوست به صفحه وب

یکی از مشکلاتی که در وب فارسی با آن مواجه هستیم، محدودیت فونت است. متاسفانه در وب فارسی ما محدود به سه فونت هستیم که بر روی تمامی سیستم ها نصب شده است. فونت arial, Tahoma و mono-type تنها فونتهایی هستند که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم در حالی که برای زبان انگلیسی حداقل نزدیک به 10 فونت در دسترس است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 – = ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ – = ! ٬ ٫ ریال ٪ × ، * ) ( ـ +

BBC Nassim – بی بی سی نسیم

 
 
Iranyekan – ایران یکان

 
 
 
 
 
Behdad – بهداد

 
DroidKufi – دروید کوفی

 
 
DroidNaskh – دروید نسخ

 
 
Farbod – فربد

 
Frutiger

 
 
 
Gandom – گندم

 
 
GanjNamehSans – گنج نامه سنس

 
IR Aban – ایران آبان

 
Iran Nastaliq – ایران نستعلیق

 
version 4.0 2015 – IRANSans – ایران سنس

 
 
 
 
 
Iran Arshia – ایران عرشیا

 
Iran Badr – ایران بدر

 
 
 
Iran Compset – ایران کامپست

 
 
 
Iran DastNevis – ایران دستنویس

 
Iran Davat – ایران دعوت

 
Iran Elham – ایران الهام

 
Iran Entezar – ایران انتظار

 
Iran Farnaz – ایران فرناز

 
Iran Ferdosi – ایران فردوسی

 
Iran Kamran – ایران کامران

 
Iran Khorasan – ایران خراسان

 
Iran Koodak – ایران کودک

 
Iran Lotous – ایران لوتوس

 
 
 
Iran Maryam – ایران مریم

 
Iran Mashhad – ایران مشهد

 
Iran Mehr – ایران مهر

 
Iran Mitra – ایران میترا

 
 
 
Iran Narges – ایران نرگس

 
Iran Naskh – ایران نسخ

 
Iran Nazanin – ایران نازنین

 
 
 
Iran Nazli – ایران نازلی

 
 
Iran Pooya – ایران پویا

 
Iran Tabassom – ایران تبسم

 
Iran Tehran – ایران تهران

 
Iran Terafik – ایران ترافیک

 
 
 
Iran Yakout – ایران یاقوت

 
 
 
Iran Zar – ایران زر

 
 
 
Iran Zeytoon – ایران زیتون

 
Jomhuria – جمهوریا

 
MiladAzad – میلاد آزاد

 
Parastoo – پرستو

 
 
Roya – رویا

 
 
Sahel – ساحل

 
 
Samim – صمیم

 
 
Shabnam – شبنم

 
 
Tanha – تنها

 
Vazir – وزیر

 
 
 
 
VizhehAzad – ویژه آزاد

 
version 2.5 2015 – Web Yekan – وب یکان

 
 
XeroSans