شرکت ساختمانی نوآور

فعالیت شرکت ساختمانی نوآور از سال 1351با بهره گیری از دانش فنی مهندسان مشاور و کارشناسان مجرب و رعایت کلیه ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی با اجرای طرح های شاخص مسکونی ، اداری،تجاری وخدماتی آغاز شده و با بهره مندی از تجارب 40ساله کماکان با سرمایه گذاری و اجرای طرح در زمینه های ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی پروژه های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی ادامه دارد.

شرکت نوآور تاکنون موفق به اجرای بیش از 110000 مترمربع زیربنا با بالاترین کیفیت ساختمانی بوده و پروژه های متعدد مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی در سطح کشور  دردست طراحی و اجرا دارد .

ماموریت شرکت نوآور ارائه خدمات و فعالیتهای پیمانکاری (GC)، مدیریت اجرایی (MC) ،پروژه های EPC ، به ویژه پروژه های بلندمرتبه وپروژه های انبوه سازی می باشد.

فعالیت های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه بر اساس استاندارد های روز مدیریت پروژه دنیا ( PMBOK) انجام می پذیرد و با اشراف کامل بر حوزه های دهگانه مدیریت پروژه همواره در انجام ماموریت های خود سلامت کاری و حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران و ذینفعان و رعایت اصول ایمنی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع خود را در قالب نظام کیفی حاکم بر شرکت مد نظر دارد.