آژانس مسافرتی عروج

آژانس مسافرتی عروج، یک اپراتور خصوصی برگزاری تور است که تحت لیسانس به شماره ۹۳۲/۱۲۶/۳۴۱ صادر شده توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در تهران واقع شده. این شرکت در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد و به عنوان یک شرکت خصوصی سهامی در سال ۱۳۷۶ به ثبت رسید.